Kallewaard respecteert uw privacy

Kallewaard Catering & Partyservice respecteert de privacy van haar klanten. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Kallewaard Catering & Partyservice gevestigd te Ringweg 24, 4486 BH Colijnsplaat, Kvk-nummer: 22004396

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kallewaard Catering & Partyservice via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Contact opnemen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register

Artikel 5 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen vertrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens
Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Artikel 7 – Contact
Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u contact zoeken via: info@kallewaard.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 april 2020 tot nader order.